Oversigt over afdelinger og afsnit

Regionshospital Nordjylland er organiseret med én hospitalsledelse og flere afdelingsledelser.