Patientsikkerhed

Regionshospital Nordjylland stræber mod høj kvalitet og patientsikkerhed for patienter og pårørende.

Men det er et menneskeligt vilkår at begå fejl, og fejl vil ske, især i komplekse organisationer og i komplekse situationer, som er vilkår for et hospital.

Arbejdet med patientsikkerhed fokuserer på:

  • At opstille barrierer og systemer

  • At udarbejde risikovurderinger og forbedringer

så vi kan forebygge, at fejl sker. Det er det fremadrettede (pro-aktive) patientsikkerhedsarbejde.
Den danske Kvalitetsmodel (DDKM), forskning og innovation er også del af det pro-aktive patientsikkerhedsarbejde

Læring af fejl

I Sundhedsloven betegner man ”fejl” som en ”utilsigtet hændelse (UTH)”.
Sundhedspersonale har pligt til at rapportere alle UTH i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Hospitalet arbejder hele tiden på at synliggøre og lære af de rapporterede UTH

ved at:

  • dele viden internt og på tværs af hospitaler og regioner

  • analysere og sagsbehandle UTH

  • udarbejde handleplaner

  • igangsætte forebyggelse og forbedringstiltag

Dette kaldes det bagudrettede (re-aktive) patientsikkerhedsarbejde med læring af fejl, der er sket, for at forebygge, at det sker igen.

Oplever du en fejl under dit ophold på hospitalet

kan du selv rapportere den som en utilsigtet hændelse i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.
Når du rapporterer en UTH, får patientsikkerhedsorganisationen på hospitalet hurtigt viden om patientsikkerhedsbrist, som vi kan handle på.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du rapporterer en UTH, er det ikke det samme, som at indgive en klage over den behandling du har modtaget på hospitalet.
En rapporteret UTH anvendes udelukkende til læring og forbedring af patientsikkerheden.

En patientklage giver mulighed for sanktioner overfor sundhedspersoner.

I Region Nordjylland kan du få yderligere vejledning om dine rapporterings- klage- og erstatningsmuligheder