Ældremedicinsk Ambulatorium

I Ældremedicinsk Ambulatorium er vi specialister i akutte og kroniske sygdomme hos ældre mennesker samt i de funktionsmæssige konsekvenser, der kan opstå som følge af sygdom og aldring. Vi undersøger og behandler fx patienter med svimmelhed og faldtendens, nedsat almentilstand, nedsat funktionsniveau, hukommelsesproblemer og smerter.

Reception
Kontakt og find vej

Kortudsnit