Om hospitalet

Regionshospital Nordjylland betjener den nordlige del af regionen.

Hospitalet er geografisk lokaliseret med akuthospital i Hjørring, et lokalhospital med kirurgiske og medicinske funktioner i Frederikshavn, en neurorehabiliteringsenhed i Brønderslev og et gigt- og rygcenter i Skagen.

Et bedre liv i toppen af Danmark

- sådan lyder Regionshospital Nordjyllands vision og den ambition gælder både for patienter, pårørende, personale og andre samarbejdspartnere.

Vi tror på, at vejen til et bedre liv i toppen af Danmark går gennem ”Nye veje, nye løsninger – sammen”.

Medarbejderne er hospitalets vigtigste ressource, og vi bestræber os på at tilbyde de uddannelsesmæssige og kompetenceudviklende aktiviteter, som medarbejderne efterspørger.

Vi udvikler vores udredning, behandling og pleje, så vi altid er blandt de bedste hospitaler inden for de specialer, vi løfter. Til gavn for vores patienter.

Her finder du os

Hospitalet har fire matrikler:

 • Akuthospital i Hjørring
 • Hospital med kirurgiske og medicinske funktioner i Frederikshavn
 • Neuroenhed Nord med neurorehabilitering i Brønderslev
 • Skagen Gigt- og Rygcenter

Regionshospital Nordjylland, Hjørring fungerer som akuthospital for borgerne i fire af de nordjyske kommuner - Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Læsø - svarende til et optageområde på ca. 200.000 indbyggere.

Derudover varetages regionsfunktioner inden for neurorehabilitering og vandladningsforstyrrelser, ligesom hospitalet har en veneklinik, som modtager patienter fra hele Region Nordjylland.

Endelig er Region Nordjyllands ortopædkirurgiske friklinik placeret på matriklen i Frederikshavn.

Vision og retning

Sundhedsvæsenet i Region Nordjylland baserer sit arbejde på en række grundlæggende mål og principper, som udgør en fælles referenceramme for det nordjyske sundhedsvæsen.

Region Nordjyllands strategiske mål fremgår af ”Strategi 2023”. Vision og retning (rn.dk) 

Sundhedsområdets fire fokusområder er:

 • Respekt for patientens tid
 • Sammenhæng og nærhed
 • På patientens præmisser
 • Sikkerhed og kvalitet for patienten

De strategiske mål er tæt forbundne og realiseres i sammenhæng med hinanden. Alt hvad der tilfører og opleves som værdi for patienten, herunder behandlingseffekt, tilfredshed, effektiv ressourceudnyttelse, minimering af spild, patientsikkerhed, sammenhæng i forløbet og inddragelse af patienten, skal prioriteres højt. 

Vi arbejder med visionerne for Regionshospital Nordjylland under 4 hovedoverskrifter:

 

 • Faglighed og kvalitet
 • Talenternes Hus
 • Det udadvendte hospital
 • Den gode arbejdsplads

 

Faglighed og kvalitet

 

Hospitalet råder over en bredt funderet faglighed i dag, og det kendetegner hospitalet, at vil være rigtig god til de faglige basisydelser. Vi kalder det ”at være ualmindelig god til det almindelige”. Men hospitalet har også fokus på at udvikle flere unikke faglige kompetencer og funktioner med fokus på opgaveglidning og kompetenceløft med fokus på at skabe den bedste kvalitet og et sammenhængende forløb med værdi for patienten.

Som regionalt hospital kan og skal vi noget andet end et universitetshospital. Den position bruges til at skabe nogle faglige signaturområder, som hospitalet bliver kendt – og anerkendt – for.

Uddannelse og Talenternes Hus

 

Som uddannelseshospital har Regionshospital Nordjylland et aktivt uddannelses- og udviklingsmiljø, der bevirker, at hospitalet deltager i uddannelse af stort set alle faggrupper og på alle niveauer.

Hospitalet opfatter uddannelsesområdet som en vigtig kerneopgave, hvor uddannelsesaktiviteterne er samlet under overskriften ”Talenternes Hus” – et signal om, at talentfulde og motiverede studerende og medarbejdere på hospitalet kan blive maksimalt udfordret og udfolde deres talent. Med ”Talenternes Hus” vil hospitalet ikke alene tilbyde allerede veletablerede uddannelser, men også skabe unikke tilbud.

Det udadvendte hospital

 

Med udgangspunkt i patienten ønsker Regionshospital Nordjylland at præstere sammenhængende og effektive patientforløb, som er karakteriseret ved høj, ajourført, kvalitetssikret faglig ekspertise i diagnostik, behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering. Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme indgår som en selvfølgelig del af tilbuddet.

Når patientforløbene foregår på tværs af afdelinger, praksissektoren og den kommunale sektor, skal de være sammenhængende, effektive og synlige for såvel patienter, samarbejdspartnere og medarbejdere. Patientforløbene skal være karakteriseret ved udstrakt patientinddragelse, høj patientsikker-hed og et maksimalt serviceniveau.

De kommende år vil præge udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Hospitalet ønsker at skabe næste generation af samarbejde med kommuner og praksissektoren med veletablerede relationer og visioner, men hvor det eksisterende og etablerede sundhedsvæsen bliver udfordret, og hvor der gerne afprøves nye veje også i samarbejdet med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Der arbejdes målrettet og systematisk med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed gennem deltagelse i nationale, regionale og lokale projekter.

Den gode arbejdsplads

 

Regionshospital Nordjylland er og skal fortsat være en god arbejdsplads. Region Nordjyllands personalepolitikker, MED-samarbejd og ITOP-værdier - Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme -er udgangspunkt for den aktive, løbende, konstruktive debat og indsats for et godt arbejdsmiljø på hospitalet. Hospitalet efterstræber, at værdierne er lokalt forankret med rum og frihed til at finde meningsfulde løsninger.

Sådan er vi organiseret

Regionshospital Nordjylland er organiseret med én fælles hospitalsledelse og et antal afdelingsledelser.