Kvalitet

Fra centralpolitisk hold er der ønske om en mere ensartet og gennemsigtig kvalitet i det danske sundhedsvæsen.

Regionshospital Nordjylland er tidligere akkrediteret via Den Danske Kvalitetsmodel, en model som nu er udfaset på sygehusområdet.

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at kvaliteten i sundhedsvæsenet skal løftes til et stadig højere niveau, og er derfor enige om at fastsætte få, ambitiøse og forpligtende nationale mål for sundhedsvæsenet.

Disse mål, som aftales i foråret 2016, omfatter såvel kvalitetsmål som mål for sundhedsvæsenets udvikling, jf. regeringsgrundlaget.

De nationale mål skal understøttes og suppleres af lokalt definerede kvalitetsmål, der udvikles sideløbende med de nationale mål, og som lægges fast i umiddelbar forlængelse heraf.” (Regeringen og Danske Regioner 2016).

Hospitalet arbejder kontinuerligt med forbedringer på baggrund af patienthenvendelser, kvalitetstal og utilsigtede hændelser

Læs mere om ventetider samt kvalitetstal for udvalgte sygdomme, behandlinger og undersøgelser på:

Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Læs mere om patienttilfredshed - LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)