Hospitalets Administration

Hospitalets Administration består af de administrative funktioner under Hospitalsledelsen.

Administrationen har til opgave at understøtte Hospitalsledelsen, Afdelinger mm. i udviklings- og driftsopgaver, med det formål at sikre en høj kvalitet samt sammenhæng til hospitalets strategiske mål. Arbejdet er organiset i seks teams, hvor medarbejderne samarbejder om de forskellige opgaver på tværs af matriklerne.

Afdelingsledelsen består af:

Driftsansvarlig leder, Talenternes Hus: Birgit Boe

  • Team Talenternes Hus

Chef - Det nære sundhedsvæsen og tværsektorielle forløb: Pia Hæstrup

  • Team Det nære sundhedsvæsen

Chef for Kvalitet og Patientsikkerhed: Vivi Pedersen

  • Team Kvalitet og Patientsikkerhed
  • Team Arbejdsmiljø og trivsel

Økonomi- og planlægningschef: Morten Brix Ziegler

  • Team Økonomi, Planlægning og HR
  • Team Digitalisering og klinisk IT

 


Kontakt