Servicefunktioner

Hospitalets hovedopgave er først og fremmest at diagnosticere og behandle patienter. For at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan varetage den opgave optimalt, findes der på hospitalet en række servicefunktioner, der sørger for at understøtte hovedopgaven bedst muligt.

Disse funktioner varetager en bred vifte af job med høj faglig ekspertise bl.a. rengøring, madlavning, portøropgaver, vedligeholdelse af bygninger og apparatur samt meget meget mere.