Sengeafsnit 205B

I Sengeafsnit 205B undersøger og behandler vi ældre medicinske patienter, som har brug for en samlet vurdering af flere medicinske og sociale problemstillinger. Oftest indlægges patienterne akut på grund af nyopstået sygdom eller funktionsnedsættelse.

Reception
Kontakt og find vej

Kortudsnit