Team for Lindrende Behandling, Frederikshavn (tidligere Det Palliative Team)

Team for Lindrende Behandling er primært et udekørende team, men har også enkelte ambulante forløb på hospitalet. Teamet har til opgave at yde den bedst mulige lindrende behandling, omsorg og psykosocial støtte til gavn for patienter med uhelbredelig sygdom, hvor helbredelse ikke længere skønnes muligt, og til støtte for deres pårørende. Formålet er at sikre patienten en god livskvalitet i den sidste tid. Vi tilbyder lindrende behandling og støtte til patienter med blandt andet kræft samt patienter med kroniske sygdomme i den sidste fase.

Lindrende behandling
Kontakt og find vej

Kortudsnit