Ambulatorium for Svangre, Barsel og Diætist

I Ambulatorium for Svangre, Barsel og Diætist modtager vi gravide til undersøgelse, behandling og samtale. Vi ser også nyfødte til PKU og hørescreening samt førstegangsfødende, som har født ambulant. Desuden er vi kontaktafsnit for familier, som er sendt hjem fra fødegangen umiddelbart efter fødslen.

kunst
Kontakt og find vej

Kortudsnit