Fysio- og Ergoterapi, Frederikshavn

Fysio- og Ergoterapien varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige hospitalsafdelinger på Regionshospital Nordjylland samt Aalborg Universitetshospital.

Venteområde
Kontakt og find vej

Kortudsnit