Fysio- og Ergoterapi, Hjørring

Fysio- og Ergoterapien varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige hospitalsafdelinger på Regionshospital Nordjylland samt Aalborg Universitetshospital. 

Ankomststander
Kontakt og find vej

Kortudsnit