Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Fysio- og Ergoterapiafdelingen varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige hospitalsafdelinger på Regionshospital Nordjylland.

Kortudsnit