Anæstesiafsnit, Hjørring

I Anæstesiafsnittet, Hjørring foretager vi samtaler med patienter, forud for operationer. Samtalen finder typisk sted enten dagen før operationen eller umiddelbart efter der er truffet beslutning om en operation.

Venteområde
Kortudsnit