Afdeling for Anæstesi og Intensiv

Afdeling for Anæstesi og Intensiv har ansvaret for bedøvelse af patienter forud for operation og deres opvågning efter endt operation. Vi står også for intensiv pleje og observation af de mest observationskrævende patienter.