Sengeafsnit for Børn og Unge

På Sengeafsnit for Børn og Unge undersøger, behandler og kontrollerer vi børn og unge med medfødte og erhvervede sygdomme, fx astma, allergier, almene børnesygdomme samt diabetes, mave- og tarmsygdomme og neurologiske sygdomme. Vi har også et Neonatafsnit for nyfødte, som har brug for særlig observation og behandling.

gang
Kortudsnit