Patologisk Institut

Patologisk Institut betjener de kliniske afsnit på Regionshospital Nordjylland samt praktiserende læger, speciallæger og tandlæger med lægelige diagnoser baseret på undersøgelser af vævs- og celleprøver. De væsentligste opgaver i afsnittet er diagnostik af kræftsygdomme, diagnostik af ikke-kræftsygdomme, screeningsundersøgelser og obduktioner.

Kontakt og find vej

Kortudsnit