Forskning

Ved Regionshospital Nordjylland betragtes forskning i bred forstand, herunder også lokalt forankret klinisk forskning, som en væsentlig forudsætning for faglig udvikling og for udvikling af kvalitet i hospitalets ydelser, ligesom forskning er et vigtigt rekrutteringsparameter.

Gennem den seneste årrække har hospitalet øget sit fokus på forskningen markant. 

Centret har et stærkt samarbejde med Aalborg Universitet og har skabt rammerne om et forskningsmiljø i vækst på hospitalet. 

I et forskningsmiljø, hvor folk er optaget af deres fag og undersøger sammenhænge, som de er interesserede i, kommer der en spændende faglig dialog, som sætter sit præg på dagligdagen.

Fra ide til projekt - Forskerkursus 2019 - AFLYST pga. Corona.
Nyt kursus afholdes i 2021. For yderligere information kan Dorte Melgaard, dmk@rn.dk, kontaktes.

Forskningssymposium 2019 afholdes den 5. november

 

           

   

Der er rig mulighed for at forske ved Center for Klinisk Forskning. Vi har rammerne, netværket og faciliteterne og kan støtte dig i at realisere dit projekt.

 

Forskningsaktiviteter inden for det humane mikrobiom i såvel tarmen som i blæren.