Om Center for Klinisk Forskning (CKF)

I Center for Klinisk Forskning (CKF) på Regionshospital Nordjylland (RHN) arbejdes med forskellige sundhedsvidenskabelige aktiviteter til at understøtte og fremme kvaliteten af den behandling og de sygdomsforebyggende tiltag, som tilbydes patienter og borgere i regionen. De forskellige aktiviteter udføres i et multidisciplinært forskningsmiljø, der tager udgangspunkt i patientnære kliniske problemstillinger og drager fordel af at være i tæt samarbejde med hospitalets kliniske afdelinger.
De sundhedsfaglige forskningsprofiler ved CKF favner bredt. Således læger, sygeplejersker, MedIS (medicin med industriel specialisering), ingeniører, radiografer, diætister, bioanalytikere/laboranter og terapeuter. Centeret har tilknyttet ph.d.-studerende samt flere kandidat- og bachelorstuderende indenfor en række forskellige kliniske specialer. Disse specialer inkluderer molekylærbiologi, gynækologi/obstetrik, gigtsygdomme, lungemedicin, akutmedicin, hjertemedicin, børnesygdomme, infektionssygdomme og livsstilssygdomme, såsom diabetes og hjertekarsygdomme.

Om end CKF på flere indsatsområder har sin egen mission, så er det vigtigt at understrege, at CKF er en integreret og understøttende del af den samlede mission for RHN som et forsknings- og uddannelseshospital med dygtige og engagerede medarbejdere, og med patientbehandling og pleje, af høj kvalitet.  CKF indgår i tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, som en række andre klinik- og forskningsinstitutioner.

På CKF er vi overbeviste om, at vores videnskabelige aktiviteter kan udfordre den eksisterende viden og bidrage til et forbedret sundhedsvæsen i fremtiden. Vi gør dette ved at tage udgangspunkt i de patientnære kliniske problemstillinger og behov.

CKF har et større velfungerende laboratorium med dygtige medarbejdere, som mestrer en lang række essentielle metoder og teknikker. Særligt stor opmærksomhed og tilsvarende forventninger er der rettet mod forskningsaktiviteter inden for det humane mikrobiom i såvel tarmen som blæren.

Ved CKF ønskes det, som led i en samlet tværdisciplinær strategi, at tiltrække forskere inden for en bred vifte af sundhedsfaglige grupper ved RHN, herunder sygeplejersker, radiografer, diætister, bioanalytikere og terapeuter, som måtte have interesse, lyst og motivation for at arbejde med sundhedsudvikling, kvalitet og forskning i kombination med det kliniske virke. 

CKF blev grundlagt i 2009 og indgår i dag i et tæt samarbejde med Aalborg Universitet. CKF har siden sin begyndelse tjent det vigtige formål at udvikle og styrke den sundhedsvidenskabelig forskning i Region Nordjylland.

Leder af Center for Klinisk Forskning
professor Peter Leutscher