Det humane mikrobiom

Betydning af bakterier for sundhed og sygdom

Vi er konstant omgivet af bakterier, ikke bare udenpå men også inden i os. Fx indeholder vores tarmsystem omkring 100.000 trillioner bakterier fordelt på ca. 1.000 arter, som har stor betydning for vores sundhed. Sammensætningen af hvilke bakterier tarmen indeholder er unikt for hvert individ og afhænger af mange forskellige faktorer, fx etnicitet, alder, geografi, kost, BMI og livsstil. Adskillelige sygdomme er i de seneste år blevet forbundet med en ubalance i tarmens bakteriesammensætning, herunder bl.a. diabetes, astma, hjertesvigt, autisme og depression for blot at nævne nogle få.

Forskning i det humane mikrobiom i Center for Klinisk Forskning

Mikrobiomgruppen på Center for Klinisk Forskning har en særlig interesse i at forstå hvordan bakterier kan være med til at påvirke vores sundhed. Vores forskningsprojekter tager udgangspunkt i patienterne, hvor vi ved hjælp af afførings-, blod- og urinprøver forsøger at afdække om ændringer i bakteriesammensætning kan være forbundet med sygdommen. Bl.a. har vi arbejdet med børn og unge med autisme og/eller ADHD, unge med depression, kvinder i overgangsalderen, hjertesvigtspatienter, patienter indlagt på intensiv afdeling og gravide kvinder og deres nyfødte børn. Alle projekter har det overordnede mål at blive klogere på hvilken rolle bakterier har i udvikling af sygdom. Mere viden på dette område kan bane vejen for nye behandlingsmuligheder for en lang række patienter.

Mikrobiomgruppen

Mikrobiomgruppen består af en bred vifte af fagfolk inklusive laboratoriepersonale og klinisk personale. Vi samarbejder internt på tværs af sygehuset og eksternt med andre sygehuse og universiteter. Vi har løbende semester-, bachelor-, kandidat- og PhD studerende tilknyttet vores forskning.