Klinikophold på bacheloruddannelsen i Medicin og MedIS

Formålet med det kliniske ophold på Regionshospital Nordjylland er, at udvikle de kommunikative kompetencer og øve, afprøve og træne den teori og kliniske færdigheder, de studerende har lært ved undervisningen på AAU

Medicin- og MedIS uddannelserne på AAU er tæt knyttet til den kliniske hverdag, hvorfor klinikophold på hospitalet har en central rolle allerede fra bacheloruddannelsens start.

En stor del af hospitalets kliniske afdelinger er involveret i klinikopholdene, ligesom enkelte afdelinger udenfor Regionshospitalet også bidrager.

 

Det er uddannelsesteamet på Center for Klinisk Forskning, der er ansvarlige for de kliniske ophold på bacheloruddannelsen, herunder både det faglige og det administrative.

 

Steder, hvor de studerende kan komme på klinikophold

 • Medicinske afdelinger, Hjørring
 • Kirurgisk afdeling, Hjørring og Frederikshavn
 • Ortopædkirurgisk afdeling, Hjørring og Frederikshavn
 • Neuroenhed Nord, Brønderslev og Frederikshavn og Afsnit M5, Thisted
 • Psykiatri Nord, Brønderslev, Frederikshavn og Thisted
 • Dialyseafsnit, Hjørring
 • Gynækologisk afsnit, Hjørring og Thisted
 • Børneafdelingen, HjørringUrologisk afdeling, Hjørring

Hospitalets patienter stiller sig frivilligt til rådighed for samtale og undersøgelse og er således med til at bidrage til uddannelsen af fremtidens læger og MedIS.

Klinikopholdets opbygning

Et klinikophold varer 3,5 timer og er opdelt i 4 sektioner:

 • Indledende introduktion til emnet ved en fagrelateret læge
 • Samtale med og undersøgelse af patienten
 • Opsamling ved den fagrelaterede læge
 • Efterbehandling i grupper

De kliniske ophold har følgende tematiske indhold:

 

Oversigt over klinikophold på bacheloruddannelsen i medicin og MedIS

 

Fra 4. semester følger MedIS studerende en anden opbygning, hvor klinikken primært foregår i laboratorier.

 

OSCE-eksamen

Som afslutning på de studerendes bacheloruddannelse afprøves de medicinstuderende i deres kommunikative og kliniske færdigheder ved en OSCE-eksamen.
Eksamen er opbygget med fem stationer, som de studerende roterer imellem. Eksamen planlægges og bedømmes af uddannelsesteamet fra Center for Klinisk Forskning.


Frivilligt klinisk ophold

For bachelorstuderende udbydes hver sommer en række frivillige kliniske ophold på regionshospitalet. De kliniske ophold giver de studerende en indsigt i den kliniske hverdag, som de er ved at uddanne sig til. Opholdet er typisk af to ugers varighed og er primært tiltænkt 4. semester studerende, men bruges alle pladserne ikke kan 2. og 6. semester studerende også deltage.

Læs mere om bacheloruddannelsen ved AAU.