Korrekturlæsning

En professionel fremtoning i skrift og tale på engelsk er afgørende for at stå stærkt både i forsknings- og kliniske sammenhænge. Vi har derfor en aftale med forskellige samarbejdspartnere, der kan understøtte personalet i forbindelse med publicering, deltagelse på konferencer, studiebesøg og andre internationale opgaver.

Korrekturlæsning

Det er muligt at få hjælp til korrekturlæsning af manuskripter, der submittes til publikation i et tidsskrift, samt til projektbeskrivelser til større fondsansøgninger. 
Ved kontakt til Anders skal det oplyses, om der skal læses korrektur på engelsk eller amerikansk, og om der skal læses korrektur på referencer. Derefter modtager man et tilbud på opgaven, som skal accepteres, inden opgaven påbegyndes. 

Anders Michael Nielsen, M.Sc. & Ph.D.
AMNielsen ApS
Kantorvænget 306, 3. tv
DK-8240 Risskov
andersmichaelnielsen@gmail.com

Kompetenceudvikling

Deltagelse i og betydningen af internationale aktiviteter og partnerskaber er stigende inden for det sundhedsfaglige område. I forhold til strategi og ressourceudnyttelse er det vigtigt at få det optimale udbytte af internationale indsatser og satsninger på det kliniske, forskningsmæssige og administrative/ledelsesmæssige områder.
Kompetenceudvikling for ph.d.-studerende
Initiativet understøtter ph.d.-studerendes forskning gennem en procesorienteret tilgang, som udvikler og fremmer kompetencer i såvel skriftlig som mundtlig forskningskommunikation på engelsk.
Forløbet er individuelt og aftales med underviseren – herunder en indledende afstemning af forventninger til forløbet og dermed anslået tidsforbrug. Det vil være helt individuelt hvor lang tid, den enkelte skal bruge for de forskellige elementer i ph.d.-forløbet. Feedback/sparring aftales individuelt men kan f.eks. foregå pr. mail, onlinemøder og fysiske møder.
Honorering sker efter en klippekortsmodel, så det bliver muligt at bruge sine ”klip” (timer) på de aktiviteter, hvor den enkelte studerende har de største behov og ønsker. Det er afgørende for at et godt udbytte at pakken sammensættes efter den enkeltes behov.

Kompetenceudvikling for forskere og andre med internationale opgaver:

Initiativet understøtter forskere, ledere og klinisk personale, der deltager i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.
Opgaven aftales altid direkte med underviseren – herunder afstemning af forventninger og anslået tidsforbrug.
Honorering sker i udgangspunktet efter timebetaling (hvis der er tale om en større sammenhængende opgave eller en opgave, der strækker sig over længere tid, kan der aftales køb af klippekort).
Feedback/sparring aftales individuelt men kan f.eks. foregå pr. mail, onlinemøder og fysiske møder.

Eksempler på opgaver:

  • Sparring på og revision af videnskabelige artikler og lignende
  • Indsendelse og genindsendelse af reviderede artikler – point-by-point respons på review-kommentarer
  • Udarbejdelse af abstracts til indsendelse til konferencer og lignende
  • Udarbejdelse af poster eller mundtligt oplæg på baggrund af indsendte abstracts
  • Træning i og sparring på mundtlige oplæg
  • Forberedelse til internationale besøg eller mødeaktiviteter – hvordan får jeg præsenteret mit budskab klart og med høj faglighed? Hvordan deltager jeg i spontane og uformelle aktiviteter under hensyntagen til kulturelle spilleregler? Hvordan præsenterer jeg min organisation klart og professionelt?

Forløbet tilrettelægges individuelt efter aftale med Marianne Godt Hansen.
Finansieringen aftales med nærmeste leder.

Kontakt

Marianne Godt Hansen
Cand.ling.merc. (engelsk)
Espegårdsvej 19
8260 Viby J
Mobil: +45 2546 6306
Mail: marianne@godthansen.dk