Enhed for Kliniske Forsøg

Enhed for Kliniske Forsøg (EKF) på Regionshospital Nordjylland (RHN), er en etableret enhed som varetager administrative og driftsmæssige opgaver relateret til forskning indenfor kliniske lægemiddelforsøg og medicinsk udstyr.

Enheden arbejder i overensstemmelse med lovgivningen og myndighedernes krav samt følger den internationale etisk- og videnskabelige kvalitetsstandard, Guideline for Good Clinical Practise (GCP).

Alle henvendelser om forskning, både interne og eksterne, modtages og behandles. Enheden hjælper med at formidle kontakt og etablere samarbejde med relevante parter.

Enhed for Kliniske Forsøg bistår med en bred vifte af opgaver


Behovene for bistand er individuelle og bistanden fra EKF kan bl.a. bestå af:

 • Råd og vejledning
 • Formidling af kontakt mellem mulige samarbejdspartnere
 • Gennemgang og forhandling af kontrakt og budget
 • Planlægning og koordinering før, under og efter gennemførsel af projekt
 • Arkivering

 

Sådan er Enhed for Kliniske Forsøg organiseret

EKF er en enhed i Center for Klinisk Forskning, som har til formål at fremme forskning på Regionshospital Nordjylland.

Enheden består af:

 • Professor Peter Leutscher
 • Forskningsadministrator Dorthe Brønnum
 • Projektsygeplejerske Lillian Lundberg
 • Projektkoordinator Karoline Lichon Hesthaven
   

Enhed for Kliniske Forsøg igangværende projekter