Nøgletal - 2024

  • Hospitalets budget: 1,243 mio. kr.

  • Antal ansatte: ca. 1700 årsværk 

  • Antal senge): 222 normerede

  • Indlæggelser: 20.000

  • Antal ambulante besøg: 200.000

  • Antal operationer: 19.000