Om Skagen Gigt- og Rygcenter

Skagen Gigt- og Rygcenter tilbyder tre ugers individuelt rehabiliteringsforløb til patienter med længerevarende smerteproblematikker. Vi modtager patienter fra hele landet. Patienterne skal være udredte og færdigbehandlet.

Kortudsnit