Fonde ved Regionshospital Nordjylland

Kort fortalt

Regionshospital Nordjylland administrerer to fonde, som støtter forskning med udspring fra hospitalets mange afsnit. Siden 2014 er fondene blevet bestyret af Center for Klinisk Forskning, hvor centerchef og professor, Peter Leutscher, er formand for alle tre bestyrelser. I bestyrelsen indgår også to ordinære medlemmer, lægefaglig direktør Søren Pihlkjær Hjorthøj som repræsentant for hospitalsledelsen og forskningsansvarlig leder i Center for Klinisk Forskning, Dorthe Brønnum.

  • Marie Pedersen og Jensine Heibergs Legat (anno 2013) - opslag hvert år d. 1. april og uddeles d. 7. august
  • Overingeniør Arthur Krogh og Fru Edna Kroghs Legat til fordel for Frederikshavn Sygehus (anno 1982) - uddeles ikke fast, da muligheden for uddelinger afhænger af afkast på kontoen

For at kunne søge disse fonde skal man have ansættelse ved Regionshospital Nordjylland og have et forsknings- eller udviklingsprojekt, som udgår fra Regionshospital Nordjylland. Specielt i forhold til Overingeniør Arthur Krogh og Fru Edna Kroghs Legat til fordel for Frederikshavn Sygehus, skal man dog have ansættelse ved Regionshospitalet i Frederikshavn for at kunne søge dette, da den kun gives til formål som kommer denne matrikel til gode.

Fælles for fondene er, at de vil blive slået op til uddeling via vores Personalenet. Her fremgår krav til ansøgning og deadlines.