Center for Klinisk Forskning

Tilbud til dig der vil tage del i forsknings- og udviklingsarbejde

Der er rig mulighed for at forske ved Center for Klinisk Forskning på Regionshospital Nordjylland. Vi har rammerne, netværket og faciliteterne og kan støtte dig i at realisere dit projekt. Det gælder hvad enten du fordyber dig i et stort ph.d. projekt eller et mindre udviklingsprojekt.

På Center for Klinisk Forskning samler vi forskningsmæssige kompetencer fra en bred vifte af afdelinger og faggrupper. Det betyder, at du som bruger af centret har vide muligheder for at indgå tværfaglige samarbejder samt at udveksle de seneste erfaringer og forskningsresultater fra andre.

Vi har et ben på Regionshospital Nordjylland og et ben i Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. Dermed har vi mulighed for at trække på ekspertisen og ressourcerne begge steder til gavn for dig og dit projekt.

Desuden har vi et bredt netværk af samarbejdspartnere både nationalt og internationalt og kan hjælpe dig med at skabe forbindelser og adgang til andre forskermiljøer, hvor den rette ekspertise er til stede.

Kontakt

Center for Klinisk Forskning

Telefon

97 64 26 52

Bispensgade 37
9800 Hjørring

Muligheder for støtte og hjælp

I centret findes adgang til en række tjenester, som du som forsker kan gøre brug af i forbindelse med dit forsknings- og udviklingsprojekt. F.eks. bistand til statistik og fundraising.

Få støtte til din forskning

Personale i centret

I Center for Klinisk Forskning er vi er ca. 27 ansatte, herunder læger, molekylærbiologer, sygeplejersker samt andet videnskabeligt, sundhedsfagligt og administrativt personale, som med vores forskellige faglige baggrund kan bistå dig med dit projekt.

Endvidere er der aktuelt knyttet 7 ph.d. studerende til centret.

Mere og andet end ph.d.

Der er tillagt en række ph.d. stipendiater til Center for Klinisk Forskning, og centret bistår ph.d. studerende i en lang række aspekter i deres projekter. Men en ph.d. er ikke den eneste mulighed for at blive en del af forsknings- og udviklingsmiljøet.

Hvis du gerne vil udvikle dig fagligt og personligt og går med ideer til forbedring og udvikling, så tag kontakt til os. Vi hjælper dig gerne i gang. Det kan være med egne udvikling- og innovationsprojekter eller som del af andres forskningsprojekter.

Læs om nogle af de projekter, der arbejdes med, længere nede på siden.

Uddannelse på Regionshospital Nordjylland

Center for Klinisk Forskning samarbejder med Aalborg Universitets Institut for Medicin og Sundhedsteknologi i bacheloruddannelsen af medicinstuderende og studerende med speciale i Industriel Medicin.

De studerende deltager i klinisk undervisning dels ved afsnit på Regionshospital Nordjylland dels ved afsnit på Aalborg Universitetshospital, Thisted for at tilegne sig praktisk erfaring med patientkommunikation og med at træne kliniske færdigheder.

Læs mere om uddannelse af MedIS og medicinstuderende på Regionshospital Nordjylland

På kandidatdelen af studiet deltager medicinstuderende i kliniske forløb på 1., 2. og 3. semester.

Forskningssymposium 2022

Forskningssymposium 2022 afholdes den 3. november 2022 i Skou Auditoriet på Regionshospital Nordjylland. For yderligere information omkring Forskningssymposium 2021, se længere nede på siden under "Kurser og arrangementer".

Tilmelding sker via Plan2learn og der åbnes for dette i det nye år.

Vi glæder os til at se dig !

Kontaktpersoner i Center for Klinisk Forskning

Peter Leutscher
PROFESSOR, OVERLÆGE
p.leutscher@rn.dk

Dorthe Brønnum

Dorthe Brønnum
FORSKNINGSKOORDINATOR, MSC
dsb@rn.dk

Signe Westmark

Signe Westmark
ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSKONSULENT
s.westmark@rn.dk

Suzette Sørensen
SENIORFORSKER, CAND.SCIENT., PH.D.
suzette.soerensen@rn.dk

Ph.d. projekter

 • Clinical and pathophysiological aspects of visualization of metabolic flux in the failing human heart

  Steen Hylgaard Jørgensen

  Telefon

  22 62 11 37
  97 64 09 00

  Clinical and pathophysiological aspects of visualization of metabolic flux in the failing human heart using hyperpolarized [1-13C]-pyruvate cardiac magnetic resonance

  Hjertesvigt er en hyppig tilstand med risiko for hyppige indlæggelser og med øget dødelighed til følge. Undersøgelser tyder på at hjertets energiomsætning fungerer dårligt ved kronisk hjertesvigt, men vi savner letanvendelige metoder til at undersøge det hos patienterne. Aktuelle projekt anvender en ny MR-metode til at undersøge hjertets energiomsætning, uden brug af røntgenstråler eller nyreskadelig kontrast. Projektet foregår i et samarbejde mellem afdelingen for hjertesygdomme ved Aarhus Universitetshospital og MR-centret ved Aarhus Universitet samt undertegnede, som phd-studerende.

 • Gut and Neurodevelopment

  Kontakt

  Caspar Bundgaard-Nielsen

  Telefon

  29 13 74 48

  Gut and Neurodevelopment: The Role of Gut Microbiota Dysbiosis in Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder

  Ph.d. student, MSc.med. Caspar Bundgaard-Nielsen
  Supervisors: Suzette Sørensen, Mette Nyegaard, Søren Hagstrøm

  Background and aim

  The neurodevelopmental disorders Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and autism spectrum disorder is common childhood disorders, with potentially severe social and emotional outcomes. While both disorders have clear genetic involvement, genetics alone fails to accurately predict the risk of the disorders, and thus external factors are believed to be involved. For both disorders, gastrointestinal problems like constipation and stomach pain are common, suggesting an involvement of the gut in the disorders.

  The human gastrointestinal tract is known to contain several bacteria, termed the gut microbiota. These bacteria are involved in several normal functions of the body, and thus disturbances of the gut microbiota have been linked to several disorders. Lately, studies have revealed a bidirectional interaction between the gut microbiota and the brain. This gut-brain axis has been shown to be affected in both ADHD and autism, suggesting that the gut microbiota may be an important component. The exact microbial composition associated with these disorders are poorly described, while the mechanisms by which these bacteria can affect the brain and thus play a role in ADHD and autism are unclear.

  The aim of this project is, to describe the gut microbiota associated with ADHD and autism, as well as how these bacteria influence the immune system of the affected children. Secondly, since both ADHD and autism have a high degree of comorbidity, we plan to compare the two disorders with each other, to examine whether the same variations are behind both disorders.

  Methods

  To this end, we have invited children diagnosed with ADHD and/or autism to participate in the study. As controls, we have included non-affected siblings or non-related children. The families were invited through the Child Psychiatric Department at Aalborg University Hospital, as well as through social medias and patient organizations.

  All children delivered fecal, urine and blood samples, with the following purpose:

  • Fecal samples were used for investigating the microbiota composition, using a technique known as 16S ribosomal RNA gene sequencing. This technique allows us to describe the bacterial composition of the gut.
  • Blood samples are used to investigate immune signals, genetic involvement as well as to test for the presence of gut microbiota products in the blood. This allows us to investigate whether the immune system is becoming excessively active in ADHD and autism, and how the gut microbiota may impact this.
  • Finally, urine samples are used to measure the level of the stress hormone cortisol.

  Time schedule

  The study is running in the period September 1st, 2017 and is expected to finish August 31st, 2021. Recruitment of study participants was initiated January 2018 and ended during the spring of 2020. Currently, the data is being analyzed and articles are being finalized. 

 • Rødkløver og livet efter overgangsalderen

  Kontakt

  Annemarie Brusen Villadsen

  Telefon

  60 24 72 00

  Rødkløver og livet efter overgangsalderen

 • The PROMED study

  Kontakt

  Ninna Rysholt Poulsen

  Mail

  nrp@rn.dk

  Patient-Reported Outcome Measures in the Emergency Department - The PROMED study

  Ninna Rysholt Poulsen, PhD-student, MSc.
  Supervisors: Peter Leutscher, Professor, PhD, MD; Mona Kyndi Pedersen PhD, MSc, RN; Morten Breinholt Søvsø, PhD, MD; Liv Marit Valen Schougaard, PhD, MSc, RN.

   

  Background

  In recent years, the workload in the emergency departments (ED) in Denmark has augmented as a result of a substantial increase in intake of acute patients. As a result, focus is on maintaining a high patient flow in the ED which may potentially lead to unintentional negligence of health-related information, hence important pieces of information to substantiate the diagnosis of the patient may not be captured adequately.

  Patient Reported Outcome Measures (PROM) collected by means of a questionnaire may provide a unique opportunity to obtain and document more complete health-related information directly from the patient. As a result, the communication could be improved and add to shared decision-making between the patient and the healthcare professionals. Further, the clinical assessment and interpretative evaluation of signs and symptoms may turn out more valid.

  Aim and method

  The aim of the project is to develop, validate and evaluate the clinical use of a PROM based questionnaire, named PROMED. PROMED is intended to individualize and optimize the care for the patients in the ED.

  The specific objective is to develop the PROMED questionnaire which will be given to the patients when they are admitted to the ED. The collected health-related information will be sent directly to the electronic patient journal and be used by physicians and nurses prior to the consultation with the patient.

  Following the development of the PROMED questionnaire, it will be tested for feasibility and finally evaluated in a pragmatic RCT-study. The hypothesis is that PROMED will increase patient satisfaction, decrease non-specific diagnoses and proportion of re-admittances.

  Time schedule

  The PhD-project is scheduled to 4 years and was initiated in September 2020.
 • Using probabilistic models in machine learning

  Kontakt

  Rune Sejer Jakobsen

  Telefon

  20 20 22 09

  Using probabilistic models in machine learning for risk stratification and prognosis of patients with hospital-acquired infections

  Rune Sejer Jakobsen, Cand.Polyt. in Biomedical Engineering and Informatics, Ph.D. student
  Supervisors: Peter Leutscher, Centre for Clinical Research, Kristoffer Koch, Department of Infectious Diseases, Aalborg University Hospital, Thomas Dyhre Nielsen, Aalborg University, Institute for Computer Science

   

  Background

  Hospital-acquired infections (HAI) remain the most common adverse outcome within a hospital setting. Management of HAI is complex and relies on proper hygienic preventive measures and treatment with antibiotic therapy. To assist in the complex HAI management, we develop models from machine learning for early and accurate identification of patients at high risk of acquiring HAI. ML enables the utilization of patterns from huge datasets, hence big data, which also enables predictions and classification of patients at risk of experiencing HAI. We also sought to address dimensions of interpretability. Our models may lead to targeted prevention measures in the future.

  The project includes a collaboration between the Centre for Clinical Research at North regional Hospital, the Business Intelligence Unit (BI) in the North region of Denmark and the Institute for Datalogi at Aalborg University.Øvrige forskningsprojekter

 • Klinisk misbrugstestning

  Kontakt

  Torben Breindahl

  Telefon

  97 64 11 77

  Forskning med udgangspunkt i klinisk misbrugstestning

  Regionshospital Nordjylland har en vigtig opgave indenfor den kliniske misbrugstestning. Klinisk Biokemisk afdeling har et af landets førende hospitalslaboratorier, når det gælder udbuddet af analyser og support til rekvirenter af misbrugsanalyser. Ledende overlæge Peter Hindersson og Hospitalskemiker Torben Breindahl har ansvaret for disse aktiviteter. De anvendte analyseteknikker er primært højtryksvæskekromatografi og gaskromatografi koblet til massespektrometre (HPLC-MS, GC-MS).

  Forbundet hermed er en række udviklings- og forskningsområder, hvor misbrugslaboratoriet har gjort sig gældende. Det har tidligere omfattet analyse af nye psykoaktive stoffer og undersøgelse af hvorvidt deres metabolitter kan benyttes som potentielle biomarkører. Laboratoriet råder også over validerede metoder til bestemmelse af cannabinoider i serum og urin. Disse metoder anvendes i øjeblikket til forskningsformål, bl.a. inden for medicinsk Cannabis. Herudover er laboratoriet aktiv i debatten om patientsikkerhed i misbrugstestningen, som indeholder en række risici for de testede borgere, i form af fejlfortolkninger og manglende, specifik lovgivning på området.

  Det er misbrugslaboratoriets vision for fremtiden at kunne tilbyde et ph.d. studium i analytisk, kliniske misbrugsanalyser, og udvikle værktøjer til forskning i prævalensen for nye psykoaktive stoffer i sårbare miljøer, såsom psykiatrien. Projektpartnere er derfor velkomne til at kontakte afdelingen med henblik på tværfagligt samarbejde.

Kurser og arrangementer

 

 • Fra Idé til Projekt

  Forskningskursus 2022

  Forskningskurset "Fra idé til projekt" udbydes igen i 2022. Kurset er fortrinsvis for sundhedsfaglige medarbejdere ved Regionshospital Nordjylland med interesse for forskning og udvikling. Deltagelse i kurset kan ske efter aftale med nærmeste leder.

  Ved tilmelding indsendes en projektidé/plan på 1/2 side.

  Kurset består af 5 moduler og deltagelse i alle moduler er obligatorisk. I løbet af kurset arbejdes der med opgaver, som relaterer sig til den indsende projektidé/plan.

  Modul 1: Mandag den 4. april 2022 - Projektsynopsis
  Modul 2: Mandag den 23. maj 2022 - Metoder
  Modul 3: Torsdag den 16. juni 2022 - Jura, etik, GCP og projektledelse
  Modul 4: Torsdag den 26. august 2022 - Formidling
  Modul 5: Mandag den 26. september 2022 - Projektøkonomi

  Kurset afsluttes med deltagelse i RHN Forskningssymposium 2022 den 3. november 2022.

  Tilmelding til kurset sker i Plan2learn. Det er også her, at projektidé/plan fremsendes.

   

  Yderligere oplysninger

  Dorte Melgaard, seniorforsker
  dmk@rn.dk

  Peter Leutscher, centerleder
  p.leutscher@rn.dk

  Mona Kyndi Pedersen, seniorforsker
  mokyp@rn.dk

 • Forskningssymposium

  Forskningssymposiet er det ideelle forum for at høre om de forskellige projekter, der foregår rundt omkring i huset. Du kan lade dig inspirere, udvikle nye ideer og møde fremtidige samarbejdspartnere på tværs af hospitalets afdelinger.

  Torsdag den 4. november 2021 blev der afholdt Forskningssymposium i Skou Auditoriet på Regionshospital Nordjylland for 5. gang. Et forskningssymposium er det ideelle forum, hvor man får mulighed for at høre om de forskellige projekter, der foregår rundt omkring i huset, hvor man kan lade sig inspirere, udvikle nye ideer og kvalificere igangværende projekter samt måske møde fremtidige samarbejdspartnere på tværs af hospitalets afdelinger.

  symp_egon.jpg

  Egen Toft, forskningschef på Aalborg Universitetshospital var inviteret til at holde en velkomst. Han havde bemærket, at det bobler i forsknings- og udviklingsmiljøet på RHN: Det er utrolig, hvad der er sket på hospitalet på de seneste 10-15 år, når det handler om at udvikle forsknings- og uddannelsesområdet. Dagen i dag viser en imponerende flot repræsentation af varierede emner, metoder og indgangsvinkler.

  Når forskning rykker

  At forskning virkelig kan rykke noget, er der nok flere, der i dag har fået øjnene op for, fortsatte Egon Toft: Coronakrisen har i den grad vist os hvilken impact, forskning har. Det gælder i virkeligheden alle sygdomme, ikke kun corona.

  Så det er bare med at klø på. Bredden af emner på RHN er vokset, og trådene ud i resten af verden er styrket. Vi må dog ikke glemme de lokale muligheder, lød det fra forskningschefen: Der er nye uddannelser på vej til Hjørring – tandlæge og bioanalytiker – som vil kunne give et boost til hele forsknings- og uddannelsesmiljøet, og der kan være noget rigtigt godt i vente.

  Ikke et spørgsmål om kvantitet, men…

  Professor Peter Leutscher, der har stået i spidsen for Center for Klinisk Forskning på RHN siden 2016, hvor også det første Forskningssymposium blev afholdt, havde taget et kig bagud: Dengang vi afholdt det første forskningssymposium, var der tilmeldt 12 abstracts. I dag hvor vi afholder det for 5. gang, er vi over 65. Nu skal det ikke være et spørgsmål om kvantitet, men jeg tror også godt, man kan konstatere, at kvaliteten er fulgt med. Forskningssymposiet er en festdag, hvor vi bør reflektere og glæde os over, hvor meget forskning og udvikling, der foregår på hospitalet, og hvor mange, der arbejder med at udvikle deres fag, sagde han.

  Evnen til at formidle

  En vigtig del af arbejdet med at forskning og udvikling er også at kunne formidle resultater og perspektiver til andre. Så gennem dagen havde et panel bestående af lægefaglig direktør Søren Hjortshøj, tidl. sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard og forskningschef Egon Toft haft den utaknemmelige opgave at finde de bedste præsentationer.

  Det har bestemt ikke været en nem opgave, for der er så mange virkelig gode at vælge i mellem. Jeg er rigtig stolt – faktisk megastolt, sagt på moderne dansk. Selv i et år med corona kan der præsenteres så imponerende mange postere og præsentationer, sagde Søren Hjortshøj.

  Dommerpanelet valgte bl.a. vinderne baseret på deres evne til at formidle klart, let forståeligt og engageret samt perspektiverne i deres projekter og den måde de tilgodeser patienterne.

  Symposium_vindere2_640.jpg

  Vinder bedste poster præsentation: Louise Thomsen Schmidt Arenholt, Afdelingslæge, Gynækologi, Graviditet og Fødsel. Vinder bedste poster: Gitte Vittrup, sexologisk counsellor, Gynækologi, Graviditet og Fødsel. Vinder bedste oplæg: Benjamin Svejgaard, læge, phd.stud. Neuroenhed Nord og Neurologisk Afdeling, AAU

   

 • Forskningens Døgn

  Forskningens Døgn er en tilbagevendende begivenhed, hvor ansatte, på en publikumsvenlig måde, viser noget af den forskning, der foregår, frem. Dette er også dagen, hvor vinderen af Kvalitetsprisen offentliggøres. Næste gang, der afholdes Forskningens Døgn, bliver i 2022 efter aflysning i 2020 på grund af COVID-19.

   

  Glasgangen i Hjørring var onsdag den 25. april 2018 ramme om Forskningens Døgn.

  Publikum kunne opleve en række spændende stande med hospitalets forskere og udviklere.

  Der var også mulighed for at besøge VenSim, - færdigheds- og simulationslaboratorium eller for at tage et kig ind i lægebil og ambulance.

  Som noget nyt i år var der etableret et Speakers Corner, hvor udvalgte forskere præsenterede deres projekter ved uformelle oplæg. Ideelt for de nysgerrige, som ikke havde tiden til slideshows og lange seancer.

  Så var der uddeling af årets Kvalitetspris, som er på 30.000 kr., og dagens bedste poster blev kåret.

  Lektor Per Bendix Jeppesen satte punktum for dagen med foredraget "Banebrydende behandling af knogleskørhed". Per Bendix Jeppesen kender flere nok fra rødkløverprojektet og forskningen i gamle grøntsagssorter.  

  Nedenfor en række glimt fra dagen og nederst vinderne af Bedste Poster og Bedste Stand og til sidst vinderne af Kvalitetsprisen:

   

   

   

   

   

  Dommerkomiteen udnævnte hele to vindere af Bedste poster prisen: 
  Andreas Kyng fra Klinisk Biokemisk Afsnit for bidraget "Tager vi for mange blodprøver?" 
  Kirsten Vinther fra Fællesklinik Thusted for "Tidlig udskrivning af patienter i IV-behandling ved brug af perifert anlagt centralt venekateter."

   

  Tine Caroc Warner fik prisen for Bedste Stand for hendes bidrag om snydesukker og overvægt hos børn

   

  Tidlig mobilisering postoperativt af kirurgiske patienter udløser årets Kvalitetspris til Sengeafsnit 106 og Fysioterapien. 
  Hanne Lykkegaard, afsnit 106 og fysioterapeut Helle Hostrup modtog diplom og blomster som bevis på, at de med samarbejdet mellem sengeafsnittet og terapien har skabt noget, der giver værdi for patienten.
  Med prisen følger 20.000 kroner.

  10.000 kroner fra Kvalitetsprisen går i år til et projekt for gruppeundervisning til kommende forældre i kejsersnitsforløb på Gynækologisk-Obstetrisk Afsnit 105 i Hjørring. 
  Tina Heilesen og Louise Nødgaard fik overrakt diplom og blomster. 
    

   

Regionshospital Nordjylland administrerer tre fonde, som støtter forskning med udspring fra hospitalets mange afsnit. Læs mere om fondene her.

The Centre for Clinical Research has been an established part of the North Denmark Regional Hospital since 2009 and marked an increased effort and desire to bring focus to research and research-based teaching. Read more about us here.

Hjælpefunktioner

Både på Regionshospital Nordjylland og Aalborg Universitetshospital er der hjælp at hente for dig som forsker

Nobelprismodtager Jens Christian Skou, der begyndte sin medicinske karriere på hospitalet i Hjørring, lægger navn til hospitalets auditorium. Læs mere om Jens Christian Skou her.