Lægers Uddannelsesforum - Regionshospital Nordjylland

 

LUF

 

Velkommen til Lægers Uddannelses Forum -Regionshospital Nordjylland

 Hvis du er yngre læge og overvejer at søge ansættelse i klinisk basisuddannelse eller anden uddannelsesstilling eller allerede er ansat ved hospitalet så er Lægers UddannelsesForum (LUF-Regionshospital Nordjylland) stedet hvor du kan finde relevante informationer.

Kontakt

Mary Kruse
Uddannelseskoordinerende overlæge
tlf. 97 64 10 75
mary.kruse@rn.dk 

Anette Lang
sekretær for uddannelseskoordinerende overlæge
tlf.: 97 641135

a.lang@rn.dk

Lægelig videreudannelse

Regionshospital Nordjylland har ca. 125 klassificerede stillinger som led i den lægelige videreuddannelse.

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er den første deluddannelse i lægelig videreuddannelse.

Stillingen skal gennemføres og godkendes for at lægen kan få "tilladelse til selvstændigt virke som læge" og fortsætte til speciallægeuddannelsen.

 

Læs mere om klinisk basisuddannelse

Efter klinisk basisuddannelse ansættes langt de fleste KBU-læger i en introduktionsstilling.

Introduktionsstillingen er introduktionen til de lægelige specialer og giver lægen mulighed for at vurdere om netop det speciale er den fremtidige hovedvej for lægelivet.

Læs mere om introduktionsuddannelsen

Hoveduddannelsen varer 4 – 5 år afhængigt af hvilket speciale du vælger.

Uddannelsen består af delforløb med ansættelser på regionens hospitaler og/eller i almen praksis.

 

Læs mere om hoveduddannelsen

Introduktionsstillingen er af 6 måneders varighed hvis KBU-forløbet har omfattet et 6 måneders ophold i almen praksis .

Hoveduddannelsen varer 4½ år og er en kombination af ansættelser i almen praksis og ansættelser på sygehuse.

Læs mere om Speciallægeuddannelsen