Det nære sundhedsvæsen

På Regionshospital Nordjylland brobygger vi med henblik på at minimere den organisatoriske kompleksitet i sundhedsvæsnet, for dermed at sikre patienten en tryg overgang i forløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

For patienterne betyder det bl.a. at hospitalet hjælper med at kontakte relevante parter i forløbet og sikre samarbejdet med alle involverede. Brobygningsindsatsen tilrettelægges i samarbejde med patienten, og tager udgangspunkt i den enkeltes situation og behov.

 

Det nære sundhedsvæsen

Lige adgang til sundhed

Udgangspunktet er at alle på hospitalet brobygger og bidrager til patientens samlede forløb. Derudover er der særligt sårbare målgrupper som kan have behov for ekstra støtte, her skal en særlig indsats være med til sikre, at alle patienter har lige adgang til sundhed, uanset deres livssituation, individuelle forudsætninger og ressourcer ved fx at:

  • Koordinere komplekse udskrivelser og etablere samarbejde med kommune, egen læge og lign.
  • Understøtte borgere med komplekse problemstillinger, så livskvaliteten kan styrkes.
  • Brobyggerne bidrager endvidere med at sikre, at rette kompetencer er omkring patienten og sikre den relevante viden omkring borgerens situation.

Hvem kan have gavn af tilbuddet?

Alle sårbare, udsatte borgere kan have gavn af tilbuddet fx:

  • Patienter med flere samtidige behandlingskrævende sygdomme.
  • Patienter med misbrugsproblematik.
  • Patienter med kronisk sygdom
  • Særligt sårbare patienter, som har brug for en særlig hjælp i forløbet.

Henvisning til en brobygningsindsats sker internt på Regionshospitalet.

Anden støtte efter udskrivelse

Frivillige brobyggere fra Social Sundhed ledsager og støtter alle borgere, der har svært ved at benytte sundhedsvæsenets tilbud.

I Social Sundhed arbejder de for at skabe en lige og værdig adgang til det fælles sundhedsvæsen. Det gør de ved at ledsage og støtte mennesker i deres kontakt med sundhedssystemet. Det kan enten være hjælp til at huske aftaler, støtte til samtalen med lægen eller ledsagelse til lægebesøg, tandlæge m.m.

De frivillige brobyggere er alle sundhedsfaglige studerende, der ønsker at lære fra dem, der kan have det svært i kontakten med sundhedsvæsenet. På den måde håber de at blive bedre sundhedsprofessionelle i fremtiden og være med til at skabe et sundhedsvæsen, der reelt er til for alle.