Introduktion ved afdelingsledelsen

Velkommen

 • Holdninger og visioner
 • Organisering og opgaver
 • Kontraktlige forpligtelser
 • Tavshedspligt


Kvalitetsarbejdet

 • Klinisk vejledningssystem PRI
 • Kvalitetskonsulenter
 • Kvalitetsprojekter
 • Patientsikkerhed – patientsikkerhedsnøglepersoner
 • Utilsigtede hændelser 

Medicin

 • Rammedelegering
 • Forholdsregler ved udlån/lån af medicin til/fra andre afsnit

TOKS

 • Gældende instrukser - kende og anvende
 • Dokumentation af TOKS og afvigelser fra algoritmen

Lokal MED

 • Tillidsrepræsentanter
 • Personalepolitikker

Udvikling

 • Klinikkens forsknings-, udviklings- og uddannelsespolitik
 • Uddannelsesansvarlige

Øvrige forhold vedrørende ansættelsen

 • Uniform – uniformsetikette
 • Sygemelding
 • Orlov – graviditetsorlov, uddannelsesorlov m.v.

 IT 

 • Brug af IT systemer i klinik/afsnit
 • Undervisning i registreringspraksis 
 • Mail-boks og e-mailpolitik
 • Hjemmeside

Introduktion til afsnittet

 • Præsentation af introduktionsprogram
 • Introduktionssamtale - gensidige forventninger
 • Udarbejdelse af individuelt oplæringsprogram
 • Opfølgningssamtale
 • Kompetenceudvikling MUS

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljøgruppe

Rundvisning i afsnittet

 • Brandudstyr
 • Flugtveje

Hjertestop - undervisning i basal hjertestopbehandling