Landets bedste til at undgå svære bristninger hos førstegangsfødende

Førstegangsfødende forlader i stigende grad de danske hospitaler med svære bristninger af mellemkødet, efter de har født. Det gælder dog ikke Vendsyssel. 

 På Regionshospital Nordjylland falder antallet af førstegangsfødende med svære bristninger, og niveauet er det laveste i landet. 
Det viser tal fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF), der har gennemgået de 20.322 førstegangsfødsler i landet i 2022.

1.100 af de førstegangsfødende kvinder i Danmark, der fødte vaginalt, fik så svære bristninger, at endetarmens lukkemuskel også var involveret. Det svarer til 5,4 procent af de førstegangsfødende kvinder i Danmark.

På Regionshospital Nordjylland var andelen af svære bristninger i 2022 kun på 1,2 procent, hvilket er landets laveste. 

På Fødegangen er det en holdindsats at skabe de gode fødselsforløb. Her er det jordemødrene Mette Houmann og Anette Storgaard, social- og sundhedsassistent Mette Martins, specialansvarlig overlæge Lars Winter Burmester.

 På Fødegangen er det en holdindsats at skabe de gode fødselsforløb. Her er det jordemødrene Mette Houmann og Anette Storgaard, social- og sundhedsassistent Mette Martins, specialansvarlig overlæge Lars Winter Burmester.

Et finsk håndgreb og god kontakt og kommunikation

Det gode resultat skal vi år tilbage for at finde forklaringen på. Dengang lå Danmark, herunder også Vendsyssel, med højere antal bristninger end de øvrige nordiske lande, hvorfor der på hospitalet blev gjort en indsats for at nedbringe disse. 

Man hentede det finske ægtepar Jouko og Tiina Pirhonen, som er henholdsvis fødselslæge og jordemoder til afdelingen for at lære personalet en helt speciel teknik. 

Den finske metode er baseret på et håndgreb, der understøtter mellemkødet (perineum) og bremser fødslen af barnets hoved, men også på god kontakt mellem jordemoder og kvinde, overblik over perineum og korrekt udført klip ved indikation.

Håndgrebet er blevet en fast del af kulturen på afdelingen.

- Vi fastholder de gode resultater primært via de koordinerende jordemødre. En erfaren jordemoder, der har døgnvagt og altid kan supervisere eller oplære i teknikken, fortæller specialeansvarlig overlæge Lars Winter Burmester. 

Udover smerter, som bristningerne kan give, kan kvinderne også få langvarige problemer. Det kan være problemer med at holde på luft og afføring samt smerter og gener under toiletbesøg og sex. 
DKF har en målsætning om, at andelen af svære bristninger for førstegangsfødende skal være under fem procent.

 

Du kan finde hele rapporten Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) Årsrapport 2022 her

Kontakt: Specialansvarlig overlæge Lars Winter Burmester lawb@rn.dk og chefjordemoder Laila Hørby laila.hoerby@rn.dk

 

 

 

Opdateret