Ortopædkirurgi, Frederikshavn

Ortopædkirurgi Frederikshavn modtager fortrinsvis patienter til kunstigt knæled, kunstigt hofteled, rygoperationer, børnekirurgi/knoglerekonstruktion og håndkirurgi. Derudover modtages i mindre omfang patienter til genoptræning fra andre ortopædkirurgiske afsnit.
Kortudsnit