Neuroenhed Nord, Frederikshavn

På Neuroenhed Nord, Frederikshavn udfører vi målrettet og intensiv rehabilitering af patienter med let til moderat hjerneskade. Vi er en del af rehabiliteringstilbuddet til voksne patienter med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland.

Indgang
Kontakt og find vej

Kortudsnit