Afdeling for Neurorehabilitering

Afdelingen for Neurorehabilitering er en specialiseret neurorehabiliteringsafdeling med ansvar for hospitalsbaseret hjerneskaderehabilitering for borgere i Region Nordjylland. Vores vision er, at personer med erhvervet hjerneskade - gennem specialiseret, tværfaglig og intensiv rehabilitering - kan forbedre deres funktionsevne og derigennem mindske handicaps og følgevirkninger.

Kontakt og find vej