Afdeling for Børn og Unge

I Afdeling for Børn og Unge undersøger, behandler og kontrollerer vi børn og unge op til 18 år, som har medfødte og erhvervede sygdomme, fx astma, allergier, almene børnesygdomme, diabetes, vækstproblemer, mave- og tarmsygdomme og neurologiske sygdomme. Derudover tilbyder vi specielle forløb for børn med funktionelle lidelser.
Kortudsnit