TILBAGE

Forbedret akuttilbud til diabetespatienter

03. oktober 2016

Bedre kvalitet i behandlingen af akutte patienter og kortere ventetid. Plus en bedre rådgivning til praktiserende læger. Det er formålene med ny sammedagsudredning og nyt dagafsnit til patienter med diabetes og stofskiftesygdomme på Regionshospital Nordjylland.

Kontakt

Kim Helge Christiansen

Specialeansvarlig overlæge

Telefon

97 64 20 05

Mail

kihc@rn.dk