Nordjyske hospitalsafdelinger har nu et udvidet behandlingsansvar for færdigbehandlede patienter

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Hospitalerne i Region Nordjylland har nu det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer efter udskrivelse af borgere, der er tilknyttet midlertidige døgnpladser. Det sker for at skabe en bedre overgang mellem patienternes hospitalsindlæggelser og det videre forløb i den kommunale- eller private sygepleje. I efteråret bliver yderligere to patientgrupper koblet på ordningen.

En tværfaglig hjælp

Når en patient bliver udskrevet fra hospitalet, kan der opstå spørgsmål eller forværring i dagene efter udskrivelsen. Der kan for eksempel være brug for at justere patientens medicin eller lave opfølgende undersøgelser.

Fremover har den afdeling, som patienten bliver udskrevet fra, det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer efter udskrivelse. Det betyder, at blandt andre sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kan kontakte den pågældende afdeling døgnet rundt for at få sundhedsfaglig rådgivning om patienten.

- Det skaber en øget tryghed både for patienten og sundhedspersonalet, at de læger, som kender sygdomshistorikken og behandlingen, fortsat er inde over patientens forløb efter udskrivelse. Det handler om, at borgerne skal have den bedst mulige pleje og behandling, og den opgave løfter vi bedst i fællesskab, siger Pia Buus Pinstrup (K), regionsrådsmedlem og formand for Udvalg for Det Nære Sundsvæsen.

Ordningen er politisk besluttet med Budget 2023 og er et permanent tiltag. I første omgang gælder den for patienter, der udskrives til midlertidige døgnpladser i kommunerne, når de har været indlagt mere end 24 timer.

- Vi forventer at se færre unødvendige genindlæggelser fremover, fordi de specialiserede læger på hospitalerne kan bistå behandlingen af patienten efter udskrivelse eller tage patienten ind til subakutte tider dagen efter, hvor patienten ikke nødvendigvis skal indlægges. På den måde er det konkrete samarbejde mellem de kommunale sundhedspersoner og de udskrivende hospitalsafdelinger med til at sikre nærhed i sundhed for patienterne, samtidig med at det aflaster hospitalssystemet, lyder det fra Pia Buus Pinstrup.

Efter de 72 timer overgår behandlingsansvaret til egen læge. I efteråret bliver patienter, der henholdsvis udskrives til plejecentre og sygepleje i eget hjem også koblet på ordningen.

Yderligere information

- Både kommunale og private sundhedsansatte kan kontakte den udskrivende afdeling i 72 timer efter udskrivelse. Det samme gælder egen læge, plejehjemslæger og lægevagten.

Opdateret