TILBAGE

Har patienter med dysfagi udbytte af specifik træning?

06. marts 2019

8 kommuner deltager i nyt projekt, hvor det undersøges om træning af borgere med dysfagi medfører bedring i dysfagisymptomer, øget livskvalitet, færre indlæggelser og færre udgifter.

Kontakt

Dorte Melgaard

Forskningskoordinator, seniorforsker, ph.d.

Telefon

26 28 10 86

Mail

dmk@rn.dk