Har patienter med dysfagi udbytte af specifik træning?

8 kommuner deltager i nyt projekt, hvor det undersøges om træning af borgere med dysfagi medfører bedring i dysfagisymptomer, øget livskvalitet, færre indlæggelser og færre udgifter.

Forskningen viser, at specifik træning af de muskler, der er involveret i synkefunktionen, kan gøre musklerne stærkere. Men kan træningen også gøre, at patienterne har lettere ved at spise?

 

Et nyt studie, der udgår fra Regionshospital Nordjylland, undersøger dette sammen med Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Kolding, Tønder, Odense, Slagelse og Brøndby kommuner.

 

Projektet har til formål at undersøge effekten af træning ved borgere med dysfagi.

 

Der er de sidste år kommet øget fokus på dysfagi og hvor stor en udfordring det kan være – både for borgere, kommunen og hospitalerne.

 

Ved at undersøge effekten af træning kan borgernes sundhed øges og borgernes trivsel formodes også at ændre sig i en positiv retning. En indsats mod dysfagi kan reducere indlæggelser, have indflydelse på deres sociale liv.

 

Studier viser, at borgere med dysfagi ofte trækker sig fra sociale sammenhænge, da de ofte indebære mad og drikke, som er svært for dem.

Studiets hypotese er, at en standardiseret træning af borgere med dysfagi vil medføre bedring i dysfagisymptomer, øget livskvalitet, færre indlæggelser og færre udgifter til denne gruppe af borgere.

 
Selve projektet starter 25. marts, men 5.-6. marts var ergoterapeuter og diætister fra de deltagende kommuner på besøg på Regionshospital Nordjylland for at deltage i kursus i de anvendte tests, træningsprincipperne og hvordan data skal indsamles og registreres. Her får de også et par smagsprøver på gelekost.

 

Hver kommune inkluderer min. 30 borgere med dysfagi, og den ene halvdel af deltagerne får det sædvanlige forløb med kontakt af ergoterapeut og diætist, mens den anden gruppe ydermere får et 6 ugers træningsforløb.

Der bliver målt på borgernes evne til at synke, men også på deres livskvalitet. Desuden indsamles data på hvor meget hjemmepleje borgerne får, så der kan laves en sundhedsøkonomisk beregning.

 

Formålet med studiet er at afdække effekten af træning hos borgerne med dysfagi i forhold til:

  • Omkostninger i kommunal regi
  • Livskvalitet
  • Synkefunktion
  • Indlæggelser

Det er planlagt at inkludere 300 borgere.

Studiet er støttet med 684.000 kr. fra Helsefonden og 57.500 kr. fra Ergoterapeut-foreningen, og de involverede kommuner samt Regionshospitalet støtter projektet.

Projektet kører fra 25. marts 2019 til 31. december 2020.

Når projektet er afsluttet skal det formidles, således at de kommuner der ikke indgår også kan få del i resultaterne og tilbyde en indsats overfor dysfagi til deres borgere.

Opdateret