Flotte tidssvarende forhold på toppen

Gennemgribende renovering og nyindretning af de øverste etager af Højhuset på Regionshospital Nordjylland Hjørring er nu tilendebragt.

De seneste tre år har personale og patienter i Højhuset i Hjørring lagt ører til en del støj fra renoveringen af de fire øverste etager i Højhuset. Og før det to år med en udvendig renovering.

Men nu er renoveringen tilendebragt, og der er igen patienter på alle etager i toppen af Højhuset. Til forskel fra det gamle afdelinger, hvor 2 og 4 mands stuer var normen, så rummer de nye afdelinger 1 og 2 sengs stuer.

Færdiggørelsen af 1. etape af Højhusrenoveringen blev markeret 1. februar med reception og officiel åbning, da formand for det politiske byggeudvalg Tina Juul Kjellberg klippede det røde bånd.

4500 kvm moderniseret plus masser af teknik


Højhusbygningen blev taget i brug som sengebygning i 1989, så renoveringen er tiltrængt. Arbejdet med den indvendige renovering blev igangsat januar 2016 med et budget på 115,2 mio. kr. Både sengestuer, ambulatorier, kontorer og opholdsfaciliteter har fået et ordentlig løft til moderne standarder. I alt tre etager a hver 1500 kvm2.

En stor del af renoveringen er dog slet ikke synlig, men ligger gemt bag mure og lofter. De tekniske installationer med varme, vand og el på allerøverste tekniketage, de renoverede sengeetager samt installationer i skaktene fra kælder til kvist er udskiftet. Desuden er der sket en tagrenovering inklusiv efterisolering af taget.

Driftsmester Ole Søndergaard Ritter viste den øverste tekniketage frem og forklarede om de nye installationer til pressen.

Forud for den indvendige renovering blev facaden på Højhuset renoveret i 2014-2015 med en ny intelligent glasklimaskærm for at optimere bygningens energiforbrug.

Halvt fyldt glas


De kvikke vil påpege, at Højhuset har mere end tre etager, hvilket må betyde, at der er etager, der endnu ikke har fået en overhaling.

- Vi vælger at se glasset som halvt fyldt og ikke halvt tomt. Vi glæder os over de mange nyrenoverede kvadratmeter, hospitalet nu kan byde velkommen i fremfor at ærgre os over, at hele bygningen ikke kan renoveres på én gang. Vi håber selvfølgelig på, at vi indenfor en overskuelig årrække kan få de resterende etager up-to-date, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen, der under indvielsen fredag takkede personalet for at have udvist stor tålmodighed, mens renoveringen har stået på.

Der ligger et færdigt projekt i skuffen på de resterende fire etager af bygningen. Projektet afventer bevilling fra Regionsrådet.

"Beboerne" i de nyrenoverede rammer er alle flyttet ind. Allerøverst i bygningen findes tekniketagen. På afdeling 109, den øverste patientetage, findes Ortopædkirurgisk Afdeling, mens afdeling 108 og 107 benyttes kirurgiske sengeafsnit og ambulatorier.

Udestår endnu en etape


Ved indvielsen fredag 1. februar bemærkede formand for det politiske byggeudvalg Tina Juul Kjellberg, at det har været tre år med de gener, som et byggeri nu engang medfører.
- Men nu hvor sengestuer, ambulatorier, kontorer og opholdsfaciliteter har fået et ordentlig løft til moderne standarder og vi står med tre etager a hver 1500 kvm2, der er up-to-date, så håber vi, at det har været besværet værd.

Hun bemærkede ligeledes, at der mangler noget:

- Vi står i dag midt i bygningen og markerer, at renoveringen af 1. etape er i mål. Vi er bevidste om, at der udestår endnu en etape med etagerne under os. Der ligger et færdigt projekt i skuffen på de resterende etager af bygningen, der kan igangsættes, når midlerne til arbejdet er fundet.

Opdateret