TILBAGE

Nyt ældremedicinsk akutteam

18. juni 2018
Etablering af ældremedicinsk akutteam er en fordel i forhold til hurtig og effektiv håndtering af den komplekse ældre patient. Teamet skal medvirke til at forebygge genindlæggelser og funktionstab som følge af indlæggelse.

Kontakt

Marianne Metz Mørch

Specialeansvarlig overlæge

Telefon

97 64 16 43