Orientering om masker med magneter fra Philips til behandling af søvnapnø og vejrtrækningssygdomme

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Regionerne er af Phillips blevet gjort opmærksom på, at der kan være en risiko forbundet med brug af masker fra Philips til behandling af søvnapnø og andre vejrtrækningssygdomme, som indeholder magneter til fastgørelse af masken. Der er ikke tale om, at maskerne tages af markedet, men en øget opmærksomhed på brugen af maskerne hos særlige risikogrupper.

Philips har gjort opmærksom på, at masker med magneter til fastgørelse ikke bør anvendes hos patienter med indopererede medicinske implantater, der kan blive påvirket af magneter, som fx pacemakere, ICD-enheder og dræn i hjernen (fuld liste kan ses i link nedenfor). Der bliver derudover gjort opmærksom på, at der kan være en risiko hos pårørende eller plejepersonale, som har magnetfølsomme medicinske implantater og som kommer tæt på masken (mindre end 16 cm). 

Baggrund for denne orientering

Der er blevet afholdt møder på tværs af behandlingssteder i Danmark med relevante specialister. Philips har oplyst, at der er indberettet 14 klager på verdensplan, ud af 22 millioner solgte masker, i perioden 2014-2022. Ingen af de 14 klager er rapporteret i Danmark eller Norden.

Philips anbefaler, at alle berørte patienter, pårørende og plejepersonale informeres om ændringen i produktinformationen.

Behandlingsstederne har derfor besluttet at udsende denne orientering. Derudover vil patienter i særlige risikogrupper (patienter med pacemakere, ICD-enheder eller dræn i hjernen) blive kontaktet af deres behandlingsansvarlige afdeling med information, om hvad man kan gøre, hvis man er i risikogruppe og bruger en maske med magneter.

På baggrund af de få rapporterede klager på verdensplan, er det behandlingsstedernes anbefaling, at man fortsætter den behandling, der er aftalt med den behandlingsansvarlige læge, indtil man har haft mulighed for at tale med den læge/afdeling, man er i behandling hos.

Hvis du, mod forventning, ikke hørt fra din behandlingsansvarlige afdeling og har indopereret en pacemaker, ICD-enhed eller dræn i hjernen, skal du kontakte den læge/afdeling, du er i behandling hos.

Hvis du har indopereret et medicinsk implantat, fx pacemaker, ICD-enhed eller dræn i hjernen, og har en pårørende, der bruger en maske med magneter, skal du sørge for, at du holder dig mindst 16 cm væk fra masken.

Link til sikkerhedsmeddelelse fra Philips: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/senest-opdaterede-indhold/~/media/1A13CBC00A084D539BDCFD5101479ECF.ashx.

For patienter behandlet på et af Region Nordjyllands hospitaler

Har du som patient tilknyttet et af Region Nordjyllands hospitaler en maske, som er omfattet af denne orientering, så vil du allerede være kontaktet omkring en løsning eller afklaring i forhold til din situation.

Har du som patient yderligere spørgsmål til denne orientering, så bedes du kontakte den afdeling, som du er tilknyttet et forløb i.

Opdateret