Unikt samarbejde i Frederikshavn

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri Om Regionen

Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland har indgået aftale, som betyder, at kommunen flytter Sundhedscenter ind på hospitalet i Frederikshavn. For borgerne skaber det nærhed til flere sundhedstilbud.
Frederikshavn Kommune flytter senere på året sit Sundhedscenter ind på hospitalet, men lokalerne skal først ombygges til formålet. Foto: Region Nordjylland

Stor betydning for kronikere

Et unikt fællesskab bliver en realitet på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn, når Frederikshavn Kommune flytter sit Sundhedscenter og faciliteter til kronikertræning ind på hospitalet.
Dermed kommer det kommunale tilbud til at bo dør om dør med hospitalets funktioner og lægeklinikker, som har adresse på hospitalets matrikel.

Udviklingen sker på baggrund af, at kommunen løbende har fået flere opgaver med genoptræning og rehabilitering af borgerne, og de fysiske rammer i kommunens nuværende lejemål er under pres. Derfor er det besluttet at flytte dele af aktiviteterne til hospitalet.

- Samarbejdet i Frederikshavn tegner virkelig lovende. Jeg glæder mig især på borgernes vegne over at kunne styrke samarbejdet imellem de forskellige sektorer, så der for eksempel bliver et tættere samarbejde om borgeren med en kronisk sygdom. Kronikere har jo ofte kontakt både til egen læge, hospital og et kommunalt tilbud om undervisning og træning, og derfor er det virkelig et stort skridt, at vi i Frederikshavn får den samlede løsning under et tag, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Hospitalet rolle er blandt andet at levere diagnostiske undersøgelser, medicinske kronikerambulatorier og en veludbygget ortopædkirurgisk funktion.

Ubenyttet kantine bygges om

Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune har indgået en lejeaftale, der indebærer, at ubenyttede lokaler, som blandt andet tidligere har huset en kantine, ombygges til træningsformål med omklædning.

Desuden flytter kommunen ind i en tidligere kontorgang på hospitalet, der også skal ombygges, så lokalerne egner sig til samtaler og undervisning. Brugerne vil fortrinsvis være patienter med kroniske lidelser som KOL, diabetes og hjertesygdom.

- Hvis vi skal lykkes med at reformere sundhedsvæsenet med sundhedstilbud tættere på borgerne, handler det ikke kun om at bygge nyt. Det er fornuftigt, at vi flytter kommunens tilbud ind på sygehusmatriklen i Frederikshavn for at udnytte den gode placering, indretning og adgangsforhold for borgere og ansatte, siger borgmester Birgit S. Hansen (S), Frederikshavn Kommune.
Planen er, at Sundhedscentret skal åbne på hospitalet efter sommerferien.

Fakta

  • Ombygning af lokaler på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn ventes at beløbe sig til 2,35 millioner kr.
  • Samlet areal til udlejning udgør cirka 800 kvadratmeter.
  • Frederikshavn Kommune betaler leje og har indgået en aftale med Region Nordjylland med en bindingsperiode, der svarer til afdragsperioden for lån til byggeudgifterne – svarende til 20 år.
  • Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune, kan træffes for kommentar på telefon 9845 5001 eller 2916 3039, mail: bihn@rn.dk

 

 

Opdateret