Besøgsforbud lempes

Grundet den sidste uges øgede antal smittede med covid-19 i Vendsyssel besluttede Hospitalsledelsen på Regionshospital Nordjylland 16. juni at genindføre besøgsforbud på matriklen i Hjørring. Hospitalet har dog ikke lovmæssigt hjemmel til at indføre et sådan besøgsforbud, men opfordrer fortsat til stor påpasselighed.

Regionshospital Nordjylland matrikel i Hjørring er således omfattet af de samme nationale retningslinjer som landets øvrige hospitaler:

  • Besøg skal altovervejende ske på udendørsarealer. Der er ikke længere forbud mod udendørs besøg.
  • Indlagte patienter må udpege 1-2 faste besøgspersoner til indendørs besøg, hvis besøg som følge af patientens helbredsmæssige tilstand eller de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs.
  • Patienter, der skal til ambulant behandling, kan medbringe 1-2 ledsagere til hospitalet.
  • Den lokale ledelse beslutter, om der i den konkrete situation kan aflægges besøg eller ske ledsagelse. Ved beslutning om besøg tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Kritiske situationer er fortsat undtaget af besøgsrestriktionerne.

Udvis stor omtanke

Hospitalet opfordrer besøgende og ledsagere til at udvise stor omtanke og påpasselighed og søge at begrænse smittespredningen.

Sundhedsstyrelsen retningslinjer skal overholdes, og der skal sikres fokus på hygiejne, hosteetikette og kontaktpunkter samt på afstand og barriere mellem personer og varighed af kontakt. Derudover skal besøg aflyses ved tegn på egen sygdom.

Ovenstående gælder også Psykiatriens Ambulatorium på Aage Holms Vej ved Regionshospital Nordjylland.

Opdateret