TILBAGE

Servicevagter får flowet til at glide lettere

13. februar 2023

Ni tværgående servicevagter hjælper nu med service- og rengørings opgaver i sengeafsnittene. Det frigiver tid for plejepersonalet til deres kerneopgaver og bidrager til bedre flow.

Kontakt

Gitte Hvolmgaard Olsen

Telefon

97 64 13 81