TILBAGE

Studerende ud af osteklokken

17. november 2017

Studerende i dag. Kolleger i morgen. I nyt samarbejde sendes bioanalytikerstuderende på besøg på andre afsnit.
Målet er bedre forståelse for hinandens arbejde og derigennem bedre patientforløb.

Kontakt

Claus Woldum

Specialbioanalytiker

Mail

clw@rn.dk