Medbestemmelse nøglen til succes med at tiltrække sygeplejersker

Hospitalets Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel har skabt så gode arbejdsvilkår, at sygeplejersker flokkes om afdelingen. Afdelingens seneste jobopslag indkasserede 27 ansøgninger – og forklaringen ligger i medarbejdernes mulighed for medbestemmelse.

Fælles om det faglige ansvar

Mens mange hospitalsafdelinger kæmper for at tiltrække sygeplejersker oven på corona og sygeplejerskekonflikten, er billedet et andet på hospitalets Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel. 27 ansøgere meldte sig på banen, da afdelingen for nylig slog en ledig stilling op på deres sengeafdeling.

Og afdelingens sygeplejersker forstår godt, at flere søger i deres retning:

- Det er generelt et godt sted at være, og så har vi som sygeplejersker stor indflydelse på vores arbejdsdag, lyder det fra Helle Olesen, som er sygeplejerske på sengeafdelingen.

Afdelingen arbejder ud fra et princip, de kalder medledelse. Det betyder, at det er medarbejderne, der kommer med forslag til forbedringer og står for at føre dem ud i livet. Det gør de blandt andet ved at organisere sig i små teams, som arbejder med forbedringer på bestemte områder.

- Det giver et større ejerskab og engagement, at vi som kollegaer er fælles om at sætte retningen for det daglige arbejde. Vi har blandt andet ansvaret for at udvikle gode og effektive forløb for patienterne, og det er jo en af kerneopgaverne i sygepleje, siger Helle Olesen.

Selv er hun en del af Team Dagkirurgi, som arbejder med at skabe de bedste forløb for de patienter, der skal ind til behandling på afdelingen og hjem igen samme dag.

Christina Østergaard, Helle Olesen og Tina Heilesen

Indflydelse, medledelse og mulighed for specialisering er nøgleord for afdelingens succes med at tiltrække sygeplejersker, der bliver kolleger med afsnitsledende sygeplejerske Christina Østergaard, sygeplejerske Helle Olesen og sygeplejerske med særlig klinisk funktion Tina Heilesen.

Specialisering efter eget ønske

På nuværende tidspunkt er der i alt 15 forskellige teams på afdelingen. Ud over Team Dagkirurgi er der teams, som for eksempel beskæftiger sig med amning, kejsersnit og forskellige vaginale sygdomme. Nogle teams er faste, mens andre løbende bliver lukket ned, når grupperne kommer i mål med implementeringen af nye tiltag.

Ud over at medarbejderne på den måde har indflydelse på arbejdet, giver de forskellige teams også mulighed for, at sygeplejerskerne kan specialisere sig. Og det er et vigtigt element i forhold til at trække nye medarbejdere til, mener Tina Heilesen, sygeplejerske på afdelingen med en særlig klinisk funktion. Hun står for uddannelse, undervisning og udvikling af afdelingens medarbejdere.

- Ligesom læger gerne vil specialisere sig, vil sygeplejersker det også. Derfor dykker vi ned i evidens og arbejder med begrebsrammen ’Fundamentals of Care’, som handler om den essentielle sygepleje og relationen med patienterne. Det har en stor værdi både for den enkelte medarbejder og for hele afdelingen, og jeg tror, det er med til at trække nye til – både på tværs af aldersgrupper og erfaringsgrupper, og det giver en god dynamik på tværs af afdelingen, siger Tina Heilesen.

Medledelsen og de faglige teams er ikke kun med til at trække nye medarbejdere til, det er også med til at holde på gode sygeplejersker – for eksempel har Helle Olesen været på afdelingen i 33 år:

- Det giver mig en stor arbejdsglæde at gå i dybden med noget, som jeg synes er særligt spændende. Og på den måde udvikler jeg mig løbende, selvom jeg er på den samme afdeling.

Den egentlige lederrolle

Selvom medarbejderne har en stor del af det faglige ansvar, så spiller afdelingsledelsen stadig en vigtig rolle.

- Når der for eksempel er nogle svære situationer på tværs af medarbejdere og patienter, så sørger vi fra ledelsens side for at indkalde de berørte parter til debriefing. Her er det vigtigt, at vi træder til og hjælper med at rede tråde ud og bearbejde oplevelserne, fortæller afsnitsledende sygeplejerske, Christina Østergaard.

Hun oplever, at alle medarbejderne er gode til at åbne op om deres trivsel over for ledelsen.

- Både den ledende overlæge, chefjordemoderen og jeg selv har vores daglige gang på afdelingen og snakker med medarbejderne flere gange i løbet af en arbejdsdag. Så vi er til stede og kan lytte og handle, når der er brug for det.

Det var Christina Østergaard, der introducerede princippet om medledelse på afdelingen tilbage i 2010, og siden da er det blevet udviklet til den form, det har i dag. Hun glæder sig over, at det fortsat giver mening for både medarbejderne og ledelsen.

- Som leder mister jeg ikke noget på at dele ansvaret ud til medarbejderne, tværtimod. Hvis flere tør kaste sig ud i at arbejde på den her måde, kan det være en stor gevinst for både den enkelte men også for en hel afdeling.

 

Opdateret