Palliationskasse skal gøre det lettere at dø derhjemme

Mange mennesker, der er i den sidste fase af livet, foretrækker at dø i eget hjem frem for på hospitalet. Men for hospitalerne kan ønsket være svært at indfri på en tilfredsstillende måde, og det skal en særlig palliationskasse nu råde bod på.

Patienter, der er døende og får lindrende – også kaldet palliativ – behandling, har ofte et ønske om at tilbringe den sidste tid i vante omgivelser derhjemme i privatboligen eller fx på et plejehjem.

Men logistikken slår ofte knuder og gør enten ønsket umuligt af opfylde eller betyder, at patienter og pårørende ikke får et optimalt forløb. Det fortæller Mike Sæderup Astorp, der er læge ved Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland:

- På hospitalerne findes der ikke en ensartet måde at håndtere døende patienter på, og for mange læger og sygeplejersker kan det være en stor og uvant opgave at skulle tilrettelægge den afsluttende behandling i uden for hospitalet. Det kan betyde, at patienten ikke har tilstrækkelig lindrende medicin ved hånden, eller at de formelle opgaver i forbindelse med udskrivelse til eget hjem ikke bliver udført.

Han står bag en ny ”akut palliationskasse”, der skal gøre det muligt for flere patienter at tilbringe den sidste tid derhjemme, hvis de ønsker det.

- Vi har udarbejdet en særlig ”akut palliationskasse”, der skal være et tilbud til patienter, der forventes at dø inden for dage til få uger. Den indeholder medicin, udstyr og informationsmateriale til patienter, pårørende og plejepersonale, som er nødvendig for at sikre god palliation hjemme hos patienten selv. Derudover indeholder kassen en tjekliste til den udskrivende læge, der sikrer, at alle praktiske opgaver bliver løst, f.eks. søgning af terminaltilskud og registrering af ønske om genoplivning, fortæller Mike Sæderup Astorp.

 

Mike Sæderup Astorp med den akutte palliationskasse

Udleveres som forsøgsordning

Hen over de næste uger udleveres kassen i et forsøg blandt patienter på akutmodtagelserne på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Viser den sig at være en succes, håber Mike Sæderup Astorp, at palliationskassen kan udbredes til flere hospitalsafdelinger i regionen som et tilbud til patienter, pårørende og sundhedspersonale.

-  Vi håber, at den akutte palliationskasse kan betyde bedre arbejdsgange omkring døende patienter og deres pårørende, både på hospitaler og i hjemmet, så kvaliteten af basal palliation i hjemmet øges, og at alle involverede parter får den bedst mulige behandling, lindring og støtte, fortæller han.

Efter forsøgets afslutning vil Mike Sæderup Astorp gennemføre spørgeskemaundersøgelser, der måler pårørendes oplevelse af tryghed under forløbet, personalets oplevelse af faglig tryghed, men også sundhedsøkonomiske konsekvenser af den nye indsats.

- Vi har allerede nu fået positive tilkendegivelser fra kollegaer i plejesektoren og de læger, som har udleveret kassen, så vi har store forventninger, fortæller han.

Stadig behov for individuel vurdering

Mike Sæderup Astorp understreger, at en standardiseret kasse ikke fuldt ud kan dække behovene hos alle patienter, og der vil således stadig være brug for, at læger kan lægge individuelle planer og eventuelt tilkoble et team fra et palliativt specialafsnit.

- Der vil altid være patienter, der har brug for individuelle og skræddersyede forløb, men vi vurderer, at rigtig mange kan drage fordel af palliationskassen, som dækker de hyppigst forekommende gener i forbindelse med et livsafsluttende forløb, også selvom den ikke er skræddersyet til dem, siger han.

Yderligere information

Kassens indhold er besluttet i samarbejde med de palliative afsnit på Regionshospital Nordjylland, Hjørring og Aalborg Universitetshospital samt akutmodtagelserne fra begge hospitaler, mens Ældre Sagen Nordjylland har bistået med udvikling af kassens informationsmateriale. Supervisorer på projektet er forskningsansvarlig overlæge ved akut- og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital Anne Lund Krarup og seniorforsker og forskningskoordinator ved Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland, Dorte Melgaard Kristiansen.

Projektet inkluderer i alt 50 patienter, hvor halvdelen gennemgår et traditionelt forløb uden palliationskassen, mens den anden halvdel gennemgår et forløb med udlevering af palliationskassen. Projektet er blevet til med støtte fra Beta.Health og Region Nordjyllands sundhedsinnovationspulje.

Opdateret