Grønnere hospital: Nu skruer regionshospitalet op for affaldssorteringen

Hospitalets affald skal i højere grad sorteres og genbruges. Lige nu afprøves ny sorteringsløsning på udvalgte afsnit og i 2022 skal hele hospitalet med.

Plast i en spand, pap i en anden, glas i en tredje. Du kender det hjemmefra. Affald skal sorteres i forskellige fraktioner, så det kan genanvendes. 

Du kender sikkert også udfordringerne: Tilstrækkelig plads til forskellige flere spande. Risiko for overfyldte spande, hvis de ikke tømmes hyppigt nok. Tvivlsspørgsmål om hvilken type affald, man egentlig står med i hånden.

Forestil dig så, at du hver måned har knap 24 tons dagrenovation, 258 kilo papir, 570 kilo fortrolige papirer, 70 kilo flasker og glas, 347 kilo klar plast og mere end 3,5 tons klinisk risikoaffald. Og det er på bare én af dine 4 matrikler. Samt at instanser som eks. Infektionshygiejnen, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet har en holdning til, hvordan affaldssorteringen skal foregå.

Løses tæt på hverdagen

Nøjagtigt de udfordringer står Regionshospital Nordjylland med. Det stopper dog ikke Afdelingen for Service og Teknik samt ildsjæle på de kliniske afdelinger.
De har kastet sig over opgaven med at udarbejde nye sorteringsløsninger, der kan fungere et sted, hvor eks. meget er emballeret ekstremt omhyggeligt eller ligefrem er engangsudstyr af hygiejnehensyn, og hvor madrester fra afdelingerne for eksempel heller ikke må komme retur til køkkenets biokværn af hensyn til fødevaresikkerhed.

Opgaven gribes an ligesom man spiser en elefant – en bid ad gangen. Lige nu har man søsat et nyt pilotprojekt, så hospitalet kan få sorteret i de 10 nationale fraktioner. 

Serviceleder Henrik David

- Det er en spændende og vigtig opgave, men også en meget stor opgave. Der er mange ting, der spiller ind, når vi skal finde de rette løsninger.  I lang tid var det også en udfordring at finde aftagere, men der mærker vi tydeligt, at de er mere gearet til det i dag, siger serviceleder Henrik David.

En anden udfordring er plads og tid, så løsningerne passer ind i hverdagen, hvor patienten og ikke affaldsspanden er i centrum. Derfor går pilotprojektet i høj grad ud på at skabe løsningerne sammen med ildsjæle på afsnittene. Det er dem, der står midt i den travle hverdag, hvor det ikke nytter, at man skvatter over 10 skraldespande på operationsstuen.

Skal være nemt og effektivt

En af de grønne ildsjæle er sygeplejerske Jeanne P. Hesselberg fra Afdelingen for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel. Hun begyndte sammen med andre ildsjæle for 3-4 år siden at skubbe på for at få en grønnere arbejdsplads, og i disse uger har hun travlt med at lave små affaldssorteringsstationer, sætte mærkater op og finde stativer, bure og spande til sorteringen – for ja, kan hun finde noget i gemmerne, så bliver det brugt fremfor at købe nyt.    

Sygeplejerske Jeanne P. Hesselberg i færd med at etablere affaldssortering i skyllerum på operationsgangen.

Foruden operationsstuen, hvor Jeanne Hesselberg arbejder, så afprøves løsninger på Gynækologisk Ambulatorium, Fødegangen, sengeafsnit 108 og forhalsområdet samt Hovedkøkkenet, hvor de allerede har en biokværn til madaffaldet. 

Pilotprojektet evalueres første gang i løbet af 1. kvartal 2022. På baggrund af denne feedback kan der være behov for ændringer/nye tiltag. Det kan f.eks. være montering af ekstra spande, fjerne spande, nye arbejdsgange for logistik og/eller rengøring ift. håndtering af affaldet.

Det forventes, at den nye sorteringsløsning er klar til bred implementering senest 4. kvartal 2022 efter et par runder i forbedringsmodellen.


 

 

Opdateret