Bygger bro mellem praktiserende læger og Sportsmedicinsk Center til gavn for bredden

Praktiserende læge rykker ind på Sportsmedicinsk Center på Regionshospital Nordjylland og sætter gang i et øget samarbejde mellem praksis og hospital til gavn for breddeidrætten.

Når knæet klager sig under løbeturen, albuen værker under kampen eller senerne smerter, så er praktiserende læge første stop, når vi skal have hjælp.

For at optimere den udredning og behandling, som de praktiserende læger tilbyder, har Sportsmedicinsk Center på Regionshospital Nordjylland netop ansat praktiserende læge Jesper Oddershede i en stilling, hvor han skal være med til at bygge bro og udbygge samarbejde mellem hospitalets sportsmedicinske eksperter og de praktiserende læger i Vendsyssel.

Jesper Oddershede skal være med til at udbygge samarbejdet mellem hospitalets Sportsmedicinske Center og de praktiserende læger. 

Den rette vej

- Som praktiserende læge kan det være svært at finde den rette vej til patienterne, så de hurtigst muligt får den optimale udredning og behandling af deres skader. Her vil en tættere relation og et øget samarbejde om kompetenceudvikling være til gavn – og det er uanset om det er 60 - årige Jensen, der døjer med skader eller elitesportsudøveren. Det er lige vigtigt, at vi få begge tilbage på sporet, så de kan fortsætte med at være aktive, siger speciallæge i almen medicin Jesper Oddershede, der udover timerne i Sportsmedicinsk Center fortsat er praktiserende læge i Lægerne i Bispensgade, Hjørring.

Sportsmedicinsk Center råder over eksperter indenfor idrætsmedicin, som gennem mange år har diagnosticeret og behandlet eliteudøvere på højeste niveau. Den viden og erfaring skal nu komme breddeidrætten og motionisterne til gavn.

- Vi ønsker med det øgede samarbejde med primærsektor at være med til at understøtte de praktiserende lægers arbejde med bevægeapparatet og være med til at kompetenceudvikle dem. De praktiserende læger ser størsteparten af idrætsskaderne. Hvis vi kan medvirke til, at praksis kan lave diagnostik, udredning og plan for idrætsudøvere, der hjælper dem hurtigere tilbage til fuld funktion, så er det til gavn for alle, siger Thøger Persson Krogh, leder af Sportsmedicinsk Center.

Udvikle bedre patientforløb

Samarbejdet handler bl.a. om mulighed for kliniske ophold på Sportsmedicinsk Center, at udvikle kurser og efteruddannelse, der løfter de idrætsmedicinske kompetencer hos de praktiserende læger, eks. ultralydsdiagnostik eller specifik vejledning i genoptræning. Men også om hvordan praktiserende læger kan trække på ekspertisen i Sportsmedicinsk Center undervejs i patientforløbene gennem råd og vejledning. Samarbejdet skal målrettes efter de behov, som man har i almen praksis, og være i tråd med de mange positive tiltag, der ser dagens lys udgået fra Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet.

- Samtidig kan vi i Sportsmedicinsk Center trække på den brede viden og de mange erfaringer, de gør i praksis, så vi sammen kan udvikle endnu bedre patientforløb. Et godt forløb kræver en bred viden og forståelse for folks forskellighed, siger Thøger Persson Krogh. 

Gavner den enkelte OG samfundet

Det er en fordel både for patienten og samfundet, hvis patienten fra første færd kommer på rette spor i sundhedsvæsenets tilbud.

- Det gavner både den enkeltes sundhed og samfundet, hvis vi hurtigt finder den rette udredning og behandling. Jo hurtigere vi får lagt en plan, jo mindre udvikler det sig og jo hurtigere kan folk være aktive igen, siger Jesper Oddershede.

Ikke kun sportsskader

Samarbejdet gælder ikke kun patienter, der trækker i sportstøjet. Det kan også være dem, der bare ønsker at passe deres job uden smerter.

- Mange af de overbelastningsrelaterede skader, vi ser i idræt og sport, ligner de problemer, som man også ser i erhvervslivet som følge af monotone bevægelser eller uhensigtsmæssige belastninger. Vi håber derfor, at den viden, de praktiserende læger får med fra idrætsmedicinen, , også kan komme folk til gavn, der døjer med visse arbejdsskader, siger Thøger Persson Krogh.

Du kan læse mere om Sportsmedicinsk Center på deres egen side her: Sportsmedicinsk Center

 

Opdateret