Bygherrerådgiver valgt til nyt hospitalsbyggeri

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Region Nordjylland er et vigtigt skridt videre målet med neurorehabilitering i nye og moderne fysiske rammer.

Per Kjeldsen ved de gamle bygninger i Brønderslev. De skal fungere nogle år endnu, men det gamle hospitalsbyggeri bliver fjernet, når den ny neurorehabilitering står klar.

Faglig bredde og dybde til opgaveløsning

Region Nordjylland har valgt den virksomhed, som kommer til at svinge bygherrerådgiver-tommestokken over et helt nyt og topmoderne byggeri til neurorehabilitering i Brønderslev.

Efter et udbud med fire tilbudsgivere er der indgået kontrakt med virksomheden Arkitema K/S, der har Cowi som underrådgiver. 

I vurdering af de indkomne tilbud er der lagt vægt på tre kriterier: Organisation og kompetencer, proces og pris. Sidstnævnte vægter tungest med 50 procent. 

- Med valget af bygherrerådgiver er vi nået en af milepælene i en lang rejse. Nu begynder planerne for den ny neurorehabilitering med 30 sengepladser, træningsfaciliteter og servicefunktioner for alvor at tage form, og jeg føler mig overbevist om, at vi med Arkitema K/S får en rådgiver, som har den faglige bredde og dybde til at sikre en kvalificeret opgaveløsning, siger regionsrådsmedlem Per Kjeldsen (S), formand for byggeudvalget på Regionshospital Nordjylland.

Neurorehabiliteringen skal efter planen flytte ind i det helt nye byggeri i slutningen af 2027. 

Mens der bygges, forsætter neurorehabiliteringen som hidtil med at behandle patienter i de gamle hospitalsbygninger på grunden.

Gamle bygninger rives ned

Bygherrerådgiveren får blandt andet til opgave at udarbejde det udbudsmateriale, som ligger til grund for en kommende udbudsrunde på selve byggeriet - med valg af entreprenør til at opføre byggeriet. En anden vigtig opgave for rådgiveren er at føre tilsyn med projekteringen og udførelsen af byggeriet. 

Det er også bygherrerådgiveren, som får til at opgave at planlægge nedrivning og bortskaffelse af de gamle bygninger, når de bliver rømmet.

30 sengepladser

Neuroenhed Nord er en specialiseret neurorehabiliteringsafdeling med ansvar for hospitalsbaseret hjerneskaderehabilitering for borgere i Region Nordjylland. Enheden har adresse i Brønderslev med 30 sengepladser. Herudover er der en række sengepladser på matriklerne i Frederikshavn og Thisted.

Tidsplan:

2024-2025: Projektet udbydes i totalentreprise

2025-2027: Projektering og udførelse af byggeriet

Udgangen af 2027: Indflytning og ibrugtagning

 Anlægsbudget: 220 millioner kr.

Kontakt:

Per Kjeldsen (S), regionsrådsmedlem og formand for byggeudvalget ved Regionshospital Nordjylland
Tlf. 2679 7033, mail: p.kjeldsen@rn.dk

Opdateret